Samarbetspartners

Johan Rosenquist, Litz Konsult AB, Byggplatsuppföljning, teknikstöd el och kontaktledning, projektledning, besiktning. www.litzkonsult.se

Staffan Gustavsson, Sagrol AB, Projekteringsledning, projektledning, teknikstöd spec. signal, www.sagrol.se

Mikael Lindblad, MLI Konsult AB, projektledning väg, TA-planer, byggplatsuppföljning. www.mlikonsult.se

Sten Häggström, Myvi Konsult AB, projektledning, anläggningsbesiktning, teknikstöd spec. signal. www.myvi.se

Mette Hynèn Ulfsjöö, Atkins Sverige AB, projektering, byggplatsuppföljning, förvaltningsdata. www.atkins.se

Ola Eriksson, Signalia AB, byggplatsuppföljning, SiSä-tekniker, ibruktagningsbesiktning. www.signalia.se