Om

CL Kvalitet & Miljö AB

Företaget kommer att bli inaktivt nu från 2022 fast jag jobbar vidare med samma saker men nu som anställd hos Litz Konsult AB.  

Företaget startades 2008 efter att jag lämnat mitt företag i rivningsbranchen som jag byggde upp och drev tillsammans med dåvarande sambon.  På egen hand driver jag nu ett aktiebolag där jag på konsultbasis erbjuder miljöinventering, framtagning av förfrågningsunderlag, projektledning/byggledning, byggarbetsmiljösamordning och arbetsplatskontroll vid entreprenader i bygg- och anläggningsprojekt.

Dessutom erbjuds miljökonsekvensbeskrivningar, uppbyggnad och intern revision av  ledningssystem enligt ISO standarderna 9001, 14001.

Carolina Lindgren

Jag utbildade mig till Miljövetare under åren 1999-2003 vid Linköpings Universitet, campus Norrköping och har en fil kand examen i Miljövetenskap.

Direkt efter studierna startade jag som delägare och styrelseledamot CL Miljö AB, där jag ansvarade för administrationen i företaget med reskontrahantering, löner och rapportering i samband med detta samt handläggning, planering och kontroll av kvalitets- miljö- arbetsmiljöfrågor i entreprenader. Vi utförde rivningar som totalentreprenader mest åt kommuner, kommunala bostadsbolag, Fortifikationsverket och Banverket. Jag ansvarade för projektredovisning till beställaren.

Innan jag drog mig ur företaget arbetade vi fram och fick företagets kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001.

Närmast i tiden…

Jobbas det på med projektledning i investeringsprojekt för järnvägen och repetitionsutbildningar som behövs för arbeten i järnvägsmiljö. Entreprenadjuridik förändras kontinuerligt och innebär behov av uppdatering och repetition också.

IMG_2644

På arbetsplatsbesök vid ett spårväxelbyte i ÅBY 2014.

Bild0589

Ibland är det lite klumpigt att förflytta sig längs banan.