Uppdrag

Januari 2022

Företaget kommer bli inaktivt och från och med nu jobbar jag vidare med samma saker fast som anställd hos Litz Konsult AB.

Januari 2020

Startar nytt kontrakt tillsammans med Litz Konsult AB som delprojektledare och biträdande projektledare för järnvägsprojekt hos Trafikverket Investering i region Öst/Stockholm. I projektportföljen för produktion just nu finns Trimningsåtgärder på V Stambanan från Järna till Laxå.

Januari 2016 – December 2019

Tillsammans med Signalia AB och Litz Konsult AB ingår jag i en byggplatsuppföljningsorganisation för kvalitet, arbetsmiljö, mark, signal, el och kontaktledning för projekt hos Trafikverket Investering i region Öst. Först ut blir att byta spår på en sträcka om 15 km mellan Tillberga och Ransta i Västmanland. Vi har även hunnit med trimningsåtgärder längs med Västra Stambanan, spårväxelbyte, plattformsbygge, spårbyte och ballastrening. Allt i Södermanland och främst Eskilstunatrakten.

Oktober 2015 – 2019

Som underkonsult till Atkins Sverige AB i ett projekt där vi ska bygga dubbelspår med många kringarbeten som flytt av väg, flytt av spår, bangårdsombyggnad, brobygge, bulleråtgärder på fastigheter har jag fått rollen som byggherrekontrollant, där jag främst i produktionsskedena granskar projektplaner, arbetsberedningar och följer upp genom arbetsplatsbesök. I fyra-sex entreprenader under loppet av tre år är det beräknat att det ska pågå. Jag har lämnat uppdraget som har arbeten som pågår något år till, men från nu ägnar jag mig bara åt Södermanländska projekt.

Biträdande byggplatsuppföljare

Från april 2015 – juni 2016

Som underkonsult till min kollega som driver Lamcon Konsult AB är jag engagerad som biträdande byggplatsuppföljare och har liknande arbetsuppgifter som tidigare hos Trafikverket.

Projektsamordnare Trafikverket

Från april 2012 – mars 2015.

Som projektsamordnare engagerad hos Trafikverket enhet Öst Örebro-Östergötland, med arbetsområde ungefär från Mjölby i syd, Norrköping, Uppsala, Fagersta, Hallsberg och orter och bandelar däremellan. Första året ägnades åt upprustning, besiktning och dokumentation av järnvägens avvattningsanläggning, som diken, trummor, brunnar och ledningar. Min uppgift var att granska handlingar som levererades av projektörer, entreprenörer och kravställare. Som handläggare åt Trafikverket göra anmälningar enligt Miljöbalken till Länsstyrelser och kommuner och överföra kravställningar till utföranden. Ställa samman förfrågningsunderlag och driva upphandlingsprocesserna med upphandlare.

Mer har sedan uppgifterna gått över till samordning och handläggning av arbetsmiljö- och miljöärenden även för järnvägsanläggningsprojekt såsom spårbyten, slipersbyten, spårväxelbyten mm.

Jag har hållit byggarbetsmiljösamordningsmöten, gjort arbetsplatskontroller och granskat entreprenadplaner (kvalitet, miljö, risk och arbetsmiljö) och arbetsberedningar samt slutdokumentation.

006

Ny spårballast, nytt spår och slipers är nedlagda. Ska bara till en körbar överfart också. Länsbana i Östergötland 2013.

bild (2)

Uppbyggnad av bankropp, utanför Linköping 2013.

Bild0863

Nya slipers för utkörning. Länsbana i Östergötland, 2013.

Sturefors

Sturefors. Vid besiktning av dränering efter spårbyte på Länsbana möts man av ett härligt leende.

IMG_0426

Ett lite ovanligare inslag i arbetsdagen. Här en syn och planering för arbeten med trumåtgärder i ett Natura 2000 område utanför Hallsberg (Herrfallsäng naturreservat) 2014.

Byggledare Banverket

Från april 2009 till april 2012 hade jag som byggledare i uppdrag hos Banverket att planera och driva ett projekt som innebar avveckling av byggnader som inte längre var behövliga för driften av järnvägen. Utifrån en objektlista var uppdraget att inventera, dokumentera, upprätta förfrågningsunderlag för upphandling, utvärdera anbud, driva entreprenaderna som beställarens representant och byggledare. Jag var byggarbetsmiljösamordnare för rivningarna och under de tre åren även kontrollansvarig enligt PBL (N).

Mitt ansvarsområde var region Öst (från Mjölby i syd, Norrköping, Uppsala, Fagersta, Hallsberg och orter och bandelar däremellan) och bedrevs på heltid.

Eskilstuna (84)

Pågående rivning av ett magasin i Skogstorp utanför Eskilstuna, 2012.

PA170280

Godsmagasin från Norrköping monteras ned, märks, packas och lastas på vagnar för transport till Järnvägsmuseet i Gävle där det monteras upp igen i ny stationsmiljö.

PA170282

Godsmagasin i Norrköping demonteras.

PA230302

Godsmagasin i Norrköping demonteras för transport till Gävle.